Čakajú nás dva dni vzdelávania žien podnikateliek

V rámci projektu Podporujeme podnikanie žien cezhranične sa v dňoch 13.10.2017 - 14.10.2017 zrealizuje dvojdňové spoločné vzdelávanie žien podnikateliek ako aj žien zvažujúcich podnikanie na témy súvisiace s pripravovaným vzdelávacím programom. Vzdelávanie bude spojené aj s návštevou príkladu dobrej praxe, ktorým bude účasť na kongrese žien podnikateliek v Cieszyne (PL).

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.