Zapojte sa do súťaže o Inováciu Žilinského kraja 2017

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom.

V rámci 11. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja.

Inovačné ocenenie bude aj v tomto ročníku udeľované v dvoch kategóriách:
1. kategória „Malé a stredné podniky“,
2. kategória „Regionálny rozvoj“.

Možnosť účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. decembra 2017.

Viac informácií a súvisiace dokumenty sú dostupné na: http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy-uzemneho-planova...

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.