Prvý cezhraničný kongres žien podnikateliek

Pozývame Vás na Prvý cezhraničný kongres žien podnikateliek, ktorý sa uskutoční v dňoch 22.2.-23.2.2018, so začiatkom vo štvrtok 22.2. o 12,30 hod. v kongresovej sále Úradu ŽSK.

Program podujatia sa nachádza tu.

Podujatie je realizované v rámci projektu Podporujeme podnikanie žien cezhranične podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg VA Poľsko - Slovenská republika 2014 - 2020.

Video reportáž z Prvého cezhraničného kongresu žien podnikateliek:

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.