Členovia Správnej rady RA ŽSK, n.o.

Prof. Ing. Milan Dado, PhD. - predseda

Členovia:

Mgr. Michal Lavrík

Ing. Michal Patúš

Ľubomír Ťažandlák

Ing. Milan Vašanič, PhD.

Dušan Mičian

Ing. Peter Weber

RNDr. Peter Dobeš

Mgr. Imrich Žigo

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.