Členovia Správnej rady RA ŽSK, n.o.

Ing. Milan Laurenčík - predseda

Členovia:

RNDr. Peter Dobeš

Ing. Albín Maslaňák

Ing. Milan Vašanič, PhD.

Ing. Ján Pavlík

PaedDr. Peter Vons

Dušan Mičian

Prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Ing. Peter Weber

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.