Pozvánka na workshop

Dovoľujeme si Vás pozvať na cezhraničný workshop "Využívanie kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu s dôrazom na turistiku a cykloturistiku", ktorý sa bude konať v dňoch 11.5. - 12.5.2018 v Martine (SK). Program podujatia v priloženej pozvánke.

Podujatie je realizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Sieť inteligentných samospráv prihraničia , kód projektu 304031C555.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.