Pozvánka na workshop "ZALOŽENIE A CHOD REGIONÁLNEJ ZNAČKY"

Dovoľujeme si Vás pozvať na cezhraničný workshop "Založenie a chod regionálnej značky", ktorý sa bude konať v dňoch 23. 5. – 24.5.2018 v Rožnově pod Radhoštěm (CZ). Program podujatia v priloženej pozvánke.

Podujatie je realizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Sieť inteligentných samospráv prihraničia , kód projektu 304031C555.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.