Pozvánka na aktivity cezhraničného partnera

Dovoľujeme si Vás pozvať na cezhraničný workshop na tému „Využitie metódy MA21 pri rozvíjaní udržateľnej mobility vo vidieckych regiónoch“, ktorý sa bude konať v dňoch 21. 9. – 22.9.2018 v Hradci nad Moravicí (CZ). Sprievodnou aktivitou cykloturistická exkurzia na vidieku, ktorá sa koná v dňoch 22.9. - 23.9.2018.

Program workshopu v priloženej pozvánke.

Program cyklotúry v priloženej pozvánke.

Podujatie je realizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Sieť inteligentných samospráv prihraničia , kód projektu 304031C555.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.