Pozvánka na workshop "Strategické plánovanie regionálneho rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni"

Vážení partneri projektu pozývame Vás na workshop

„Strategické plánovanie regionálneho rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni.“

Celá pozvánka je dostupná tu.

Podujatie je realizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Sieť inteligentných samospráv prihraničia , kód projektu 304031C555.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.