Zamestnanci RA ŽSK, n.o.

Mgr. Katarína JANUROVÁ
riaditeľka
Tel: ++421 41 50 32 402
GSM: ++421 918 453 697
e-mail: kjanurova@zask.sk


Peter JAKUBČÍK,
projektový manažér
Tel: ++421 41 50 32 401
GSM: ++421 915 832 935
e-mail: jakubcik@zask.sk


Ing. Katarína VARŠAVOVÁ,
projektový manažér
Tel: ++421 41 50 32 456
GSM: ++421 915 832 934
e-mail: kvarsavova@zask.sk

Mgr. Jana CHUDÍKOVÁ,
projektový manažér
Tel: ++421 41 50 32 458
GSM: ++421 917 368 410
e-mail: jchudikova@zask.sk

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.