VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA RA ŽSK, n. o.

Rozvojová agentúra ŽSK, n. o. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa agentúry na základe zadefinovaných kritérií.

Výberové kritéria sú dostupné tu.

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť elektronicky v termíne do 5. 4. 2019 s označením v predmete e-mailu – výberové konanie – riaditeľ Rozvojovej agentúry ŽSK, n. o., na adresu mlaktis@zask.sk

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.