Pozvánka na cyklistickú aktivitu s názvom „Cykloturistická exkurzia na vidieku – 2.časť“

Vážení partneri projektu - „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ - pozývame Vás na cyklistickú aktivitu s názvom „Cykloturistická exkurzia na vidieku – 2.časť“

Celá pozvánka je dostupná tu.

Podujatie je realizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Sieť inteligentných samospráv prihraničia , kód projektu 304031C555.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20,
link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.