Pozvánka na aktivity v regióne Dolný Liptov

Vážení partneri projektu - „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ - pozývame Vás na workshop v regióne Dolný Liptov "Podpora a zachovanie ľudových remesiel a tradícii dňa 26.9.2019 a sprievodnú aktivitu: Prezentácia ľudových tradícii v prihraničí dňa 27.9.2019 v Ružomberku

Celá pozvánka je dostupná tu.

Podujatie je realizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Sieť inteligentných samospráv prihraničia , kód projektu 304031C555.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20,
link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.