Pozvánka na aktivity Horný Turiec

Vážení partneri projektu - „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ - Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia vás pozýva na workshop a sprievodný program
Trendy a realita v odpadovom hospodárstve
v dňoch 19.11.2019 – 20.11.2019, Turčianske Teplice.

Celá pozvánka je dostupná tu.

Podujatie je realizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Sieť inteligentných samospráv prihraničia , kód projektu 304031C555.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20,
link: http://www.sk-cz.eu/
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.