Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér pre prácu s mládežou

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Projektový manažér pre prácu s mládežou

Predpokladaný termín nástupu: december 2020

Stručná charakteristika:
• Aktívne vyhľadávanie a realizovanie grantov a projektov zameraných na mládež ŽSK
• Realizovanie súťaží, kultúrnych podujatí, konferencií, odborných prednášok pre mladých ľudí v ŽSK a pre verejnosť
• Vykonávanie odbornej pedagogickej /sociálnej činnosti s mládežou
• Terénna práca s mládežou

Základné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pedagogického alebo sociálneho zamerania
• skúsenosti s koordinačnou činnosťou v vzdelávacej alebo sociálnej oblasti
• skúsenosti s prácou s mládežou
• skúsenosť s neformálnym vzdelávaním
• skúsenosti s projektovou činnosťou
• znalosť štátneho jazyka, angličtina alebo iný cudzí jazyk výhodou
• MS Office na pokročilej úrovni
• aktívny vodič (vodičské oprávnenie skupiny B)

Osobnostné predpoklady:
• organizačné schopnosti
• komunikačné zručnosti, korektné správanie a vystupovanie
• strategické myslenie
• hospodárnosť, základná orientácia vo financiách
• lojálnosť
• flexibilita
• samostatnosť a proaktivita
• aktivita a kreativita
• ochota neustále sa učiť
• vzťah k mládeži
• bezúhonnosť

Platové podmienky: 1 100,- EUR, mesiac/hrubá mzda

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27. 9. 2020 na adresu: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 010 01 Žilina alebo e-mail: kjanurova@zask.sk

Termín výberového pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky.

K žiadosti je potrebné pripojiť súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.