Kvalitné projekty na školstvo zo Žilinského kraja

Žilinský kraj patrí medzi lídrov v počte schválených projektov z Regionálneho operačného programu v rámci Prioritnej osi 1 - Infraštruktúra vzdelávania. Do konca októbra bolo v šiestich hodnotiacich kolách schválených 55 projektov z územia nášho kraja, čo znamená 20% z celkového počtu všetkých schválených projektov na infraštruktúru vzdelávania. Celková hodnota nenávratného finančného príspevku, ktorý k nám v najbližších mesiacoch poputuje, činí 1,6 mld. Sk.
Medzi spomínanými projektmi je i päť projektov Žilinského samosprávneho kraja, ktoré vypracovala naša rozvojová agentúra. Na stredné školstvo tak príde finančná injekcia vo výške 178 mil. Sk. Prehľad schválených projektov ŽSK nájdete na Opatrenie 1.1 - Infraštruktúra vzdelávania

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.