Vznikol IKT klaster

Dňa 22. mája 2008 bol na území Žilinského kraja založený IKT klaster. Ide o záujmové združenie právnických osôb združujúce subjekty pôsobiace v oblasti rozvoja a využívania informačných technológií s názvom Z@ict. Združenie má 12 zakladajúcich členov z komerčného, akademického i samosprávneho prostredia vrátane Žilinského samosprávneho kraja a Žilinskej univerzity. V komerčnej sfére klaster predstavuje približne 1 000 pracovníkov v IT produkujúcich ročný obrat 2 miliardy Sk. Jeho prezidentom sa stal riaditeľ žilinského pracoviska Siemens Program and System Engineering, s.r.o. Florián Kevický. Za prvého predsedu dozornej rady združenia bol zvolený riaditeľ Vedecko – technologického parku Žilina Juraj Kavecký. Hlavným cieľom tohto záujmového združenia právnických osôb je stimulovať rozvoj zamestnanosti a kvality vzdelávania a dosiahnuť tak zvýšenie konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT) ako aj rozvoj celého regiónu. Z@ict by mal zároveň zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií, vytvoriť v ňom dobré pracovné podmienky či podporiť konkurencieschopnosť inštitúcií vývoja a výskumu. Ďalším z cieľov je minimalizovať odliv kvalitných IT expertov a absolventov z regiónu. Bližšie informácie nájdete na www.zaict.sk.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.