Inovačný rozvoj regiónov 2009

Vo štvrtok 2. apríla 2009 sa v Žiline uskutočnil tretí ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov. Program konferencie bol zameraný na výmenu skúseností a priblíženie trendov v inováciách s dôrazom na regionálny rozmer. Konferencia bola určená všetkým, ktorí majú záujem o inovácie a zúčastnilo sa jej 202 hostí (z toho 65 zástupcov študentov a pedagógov, 55 zástupcov firiem a 82 zástupcov štátnej správy, samosprávy a neziskových organizácii).

V rámci celodenného programu boli prezentované nielen aktivity Žilinského regiónu, ale aj projekty a organizácie, v Českej republiky, Veľkej Británie, či Grécka. Prezentovaný bol tiež projekt CitizenScape, na ktorom sa podieľa RA ŽSK, a to vo forme kratšieho vstupu v rámci dopoludňajšieho programu konferencie, ako aj vo forme vlastného workshopu v popoludňajších hodinách.

V rámci konferencie sa konalo aj prvé stretnutie expertnej pracovnej skupiny pre národný projekt budovania Regionálnych inovačných centier, ktoré majú byť nástrojom podpory inovačných aktivít malých a stredných podnikateľov v regiónoch Slovenska.

Na záver podujatia boli prezentované a vyhlásené aj výsledky druhého ročníka inovačného ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2008. Do druhého ročníka sa zapojilo spolu 13 účastníkov, sedem v kategórii „Malé a stredné podniky“ a šesť v kategórii „Regionálny rozvoj“. Víťazom v kategórii „Malé a stredné podniky“ sa stala spoločnosť I.TRAN, s.r.o. Turzovka so svojou funkčnou termobielizňou s inovovaným zložením a antibakteriálnou úpravou na báze striebra. Ide o spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá pôsobí v oblasti textilného a odevného priemyslu. Víťazstvo v kategórii „Regionálny rozvoj“ si odnieslo Mesto Turčianske Teplice za projekt zavedenia poukážkového systému, ktorého cieľom je zvýšenie dopytu po verejných službách ako kultúra, šport, sociálne služby, komunálne služby a vzdelávanie. Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár poďakoval všetkým súťažiacim a verejne ocenil ich prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja.

Foto a viac info na www.irr.sk

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.