SO/RO pre ROP funguje naplno

Prijatím prvej žiadosti o NFP na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v regióne Turiec dňa 15.4.2009 sa naplno spustil proces prijímania žiadostí na úrovni Sprostredkovateľského orgánu pri Riadiacom orgáne pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP) v Žilinskom samosprávnom kraji.

Pre žiadateľov (mestá a obce) z nášho kraja to znamená, že u vybraných opatrení ROP nebudú musieť cestovať za účelom predloženia žiadostí o NFP do Bratislavy ale dokážu túto záležitosť vybaviť aj v Žiline. Decentralizáciu kompetencií v procese administrovania operačných programov osobne podporila aj komisárka pre regionálny rozvoj Danuta Hubner pri svojej návšteve ŽSK. Viac informácií a foto nájdete tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.