Súťažíme o ďalších 16,5 mil. EUR z ROP

V súvislosti s tohtoročnými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho operačného programu už vypracovala Rozvojová agentúra ŽSK celkom trinásť žiadostí o NFP a jeden projektový návrh. Z toho dve žiadosti boli vypracované pre miestne samosprávy na území kraja, ostatné výstupy pre Žilinský samosprávny kraj. Celková výška požadovaných nenávratných finančných príspevkov na predložené projekty presahuje 16,5 mil. EUR. V prípade ich úspešnosti budú tieto projekty realizované v r. 2010 - 2011.

Do konca septembra ešte RA ŽSK spracuje a predloží ďalších osem žiadostí o NFP zameraných na rekonštrukciu zariadení sociálnej infraštruktúry v kraji, pričom sedem z nich pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a jednu žiadosť pre organizáciu štátnej správy.

Za spoluprácu pri kompletizovaní povinných príloh žiadostí o NFP ďakujeme všetkým zainteresovaným.

Mgr. Branislav Zacharides
riaditeľ

Zoznam projektov k tohtoročným výzvam spracovaných a predložených k 17.8.2009:

1. Stavebné úpravy a zateplenie Gymnázium Tvrdošín
Požadovaný NFP = 477 327,25 EUR

2. Zateplenie Jazykovej školy Žilina
Požadovaný NFP = 643 987,90 EUR

3. Stavebné úpravy a zateplenie Obchodnej akadémie Dolný Kubín
Požadovaný NFP = 996 584,60 EUR

4. Nadstavba, stavebné úpravy a zateplenie Dopravnej akadémie Žilina
Požadovaný NFP = 1 250 483,10 EUR

5. Stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti Obchodnej akadémie Martin
Požadovaný NFP = 913 866,21 EUR

6. Rekonštrukcia Spojenej školy Kysucké Nové Mesto
Požadovaný NFP = 1 202 967,33 EUR

7. Prístavba a stavebné úpravy budovy SOŠ – elektrotechnickej v Žiline
Požadovaný NFP = 1 212 712,27 EUR

8. Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom
Požadovaný NFP = 596 626,65 EUR

9. Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Turčianske Teplice
Požadovaný NFP = 2 006 282,58 EUR

10. Stavebné úpravy a zateplenie DSS Oščadnica
Požadovaný NFP = 1 529 622,33 EUR

11. Nadstavba a stavebné úpravy DSS Turie
Požadovaný NFP = 1 104 390,58 EUR

12. Zateplenie, nadstavba a stavebné úpravy DSS Straník
Požadovaný NFP = 1 704 737,76 EUR

13. Rekonštrukcia miestnych kominkácií, spevnených plôch a dažďovej kanalizácie obce Belá - Dulice
Požadovaný NFP = 194 487,80 EUR

14. Zvýšenie kvality regionálnej dopravnej infraštruktúry ŽSK (projektový návrh)
Požadovaný NFP = 2 691 072,24 EUR

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.