Nová výzva z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013

Dňa 11. januára 2010 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 s termínom uzávierky dňa 31. marca 2010. Bližšie informácie nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.