Nová výzva na cezhraničnú slovensko - českú spoluprácu

Dňa 5. februára 2010 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Výzvu vyhlásil Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym v rámci oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektov.Bližšie informácie nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.