215 tis. EUR na rekonštrukciu cesty v Dubovom

Na základe aktualizovaného zoznamu schválených projektov v rámci opatrenia 3.4.2 z Programu rozvoja vidieka bol medzi úspešné projekty zaradený aj projekt "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dubové - Požehy" za vyše 215 tis. EUR.

Žiadateľom je obec Dubové, spracovateľom žiadosti o nenávratný finančný príspevok naša rozvojová agentúra. Starostovi gratulujeme a tešíme sa z toho, že v Hornom Turci bude vďaka pomoci EÚ o jednu kvalitnú cestu viac.

Aktualizovaný celkový zoznam schválených žiadostí nájdete tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.