Zelená pre cestovný ruch v Žilinskom kraji

Dva schválené projekty Žilinského samosprávneho kraja ako aj ďalších päť projektov predkladaných subjektmi na jeho území privedie v najbližších troch rokoch milióny eur na propagáciu cestovného ruchu v kraji.

Medzi úspešnými projektmi sú aj dva výstupy Rozvojovej agentúry ŽSK. Ide o projekt "Podpora a rozvoj cestovného ruchu v regióne Turiec" s rozpočtom 189 981 EUR a tiež projekt "Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja" s rozpočtom 250 000 EUR.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.