Slovensko - poľské ekonomické fórum

Dňa 28. februára 2013 sa v Bratislave uskutoční Slovensko - poľské hospodárske fórum ako jedno z podujatí predchádzajúcich Piaty Európsky Hospodársky Kongres, ktorý sa bude konať 13. - 15. mája v Katowiciach.

Fórum je súčasťou projektu EEC Roadshow 2013 – seriálu hospodárskych konferencií organizovaných v krajinách Vyšegrádskej skupiny. Jeho hlavným cieľom je identifikovať najdôležitejšie témy a výzvy pre ekonomický rozvoj krajín v našom regióne.

Na podujatí sa zúčastnia aj Mgr. Jana Braciníková, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a územného plánovania Úradu ŽSK, a Mgr. Branislav Zacharides, riaditeľ Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, ktorí vystúpia v časti "Samosprávy, cestovný ruch".

Viac o podujatí tu.

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.