Zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov v poľnohospodárstve

Všetkých mikro, malých a stredných podnikateľov v poľnohospodárstve si dovoľujeme upozorniť na možnosť získania podpory na zamestnávenie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov. Viac informácií je k dispozícii na nasledovnom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?start&language=sk&navID=161&id=5483

Copyright © Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.